ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Comments or questions are welcome.

* indicates required field

Μουσικός | Καθηγητής αρμονίου & Ανώτερων θεωρητικών | Live Music Performer | Ηχητική & Φωτιστική Κάλυψη | Ελληνικά Καραόκε | Half Playback | Ηχογραφήσεις | Online Μαθήματα μέσω SKYPE